Funkční trénink je soubor cvičení, které přirozeným způsobem zapojují co nejvíce svalových skupin najednou a to tak, aby maximálně odpovídaly potřebám daného jedince.

Důraz je kladen zejména na posílení hlubokého stabilizačního systému páteře, tento systém se chápe jako zásadní pro fungování celého těla a pohybového systému, zároveň jsou zádové svalstvo a páteř obvyklé nosníky stresu a drobných poruch. Při funkčním tréninku spolupracuje nervový a svalový systém, čímž se rozvíjí jejich vzájemná koordinace, ale také se předchází zranění. Pro funkční trénink platí, že má naše tělo připravit na provozování jak určitého sportu, tak i na jakoukoli jinou zátěž. Hodí se tedy jak pro začátečníky, kteří chtějí mít zkrátka zdravé tělo a nemít problémy s dobíháním autobusu, tak aktivní sportovce.

Cvičení zahrnuje cardio (aerobní) cvičení, ale také relaxační cviky, posilovací cvičení na zvýšení síly, pohyblivosti, vytrvalosti, pružnosti a odstranění dysbalancí. Funkční trénink tak dohromady obsahuje vše, co naše tělo potřebuje ke zdraví.